Ben-Gurion University of the Negev (Organizational unit)

Activity: MembershipMembership of committee

Description

איריס שי מונתה בימים אלה לתפקיד יועצת נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' רבקה כרמי, לקידום נשים באקדמיה. שי תחליף את פרופ' ורד סלונים-נבו, שכהנה בתפקיד כ-13 שנים.

לפני כשנתיים מינתה המועצה להשכלה גבוהה ועדה, בראשה עמדה פרופ' כרמי, לבדיקת מצבן של הנשים באקדמיה, ובמטרה לגבש המלצות על הנדרש לקידום שוויון מגדרי במערכת ההשכלה הגבוהה. המועצה, שאמצה את ההמלצות, העבירה הנחיות ברורות בהקשר זה למוסדות להשכלה גבוהה, תוך חיזוק מעמדה של יועצת הנשיא/ה ותפקידיה. "מדובר בתפקיד מרכזי" אומרת פרופ' כרמי "בעל מטרות וסמכויות מוגדרות, שיש לו פוטנציאל רציני לשנות ולקדם. הקריירה האקדמית אינה פשוטה הן לנשים והן לגברים. אבל נשים, בעיקר בתחילת הדרך ולא מעט גם בהמשך, מתמודדות עם מטלות נוספות המקשות עוד יותר. אני רואה חשיבות רבה בקידום השוויון המגדרי בכלל ובאקדמיה בפרט. זהו ענין ערכי ומהותי להצלחת המערכת האקדמית, כפי שכבר הוכח בתחומים אחרים".
Period7 Apr 201326 Feb 2019
Held atBen-Gurion University of the Negev

Keywords

  • יועצת נשיא