The Israeli Forum for Sustainable Nutrition (External organization)

Activity: MembershipMembership of committee

Description

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא הוא ארגון מקצועי שמטרתו הגנה על הצרכן ושמירה על האינטרס הציבורי בנושאי מזון. מטרתנו היא הקמה של מרכז מידע מדעי ומבוסס עובדות, לטובת הציבור, בנושאים של מזון והקשר שלו לתזונה, סביבה ובריאות הציבור. אנחנו תומכים במדיניות ציבורית בנושאי מזון וסביבה, המבוססת על עובדות מדעיות, כנגד השפעתה של התעשייה, מתוך יעד ברור של הקמת מערכת מזון בת קיימא שתורמת לביטחון התזונתי של תושבי ישראל.

מטרתנו:
לספק מידע שימושי ואוביקטיבי לציבור הישראלי, מקבלי החלטות ולכל גוף אחר, מתוך מטרה של כינון מערכת מזון בת קיימא, שמספקת מזון בריא וסביבתי לכל תושבי ישראל.
להוות קול ברור של הציבור הישראלי בנושא מזון סביבה ובריאות, מעל לאינטרסים של התעשייה.
לבחון את השפעת המזון מייצור לצריכה על נושאים של ביטחון תזונתי, סביבה ובריאות הציבור ולפעול כנגד ההשפעות השליליות.
Period1 Jan 2021 → …
Held atThe Israeli Forum for Sustainable Nutrition, Israel
Degree of RecognitionNational