Description

הערכת תיאבון כמעט בכל גיל נעשית ע"י קביעה סובייקטיבית של המוערך לשאלות לגבי רמת התיאבון שלו או לחילופין ע"י שאלות לגבי שינוי ברמת התיאבון שלו ביחס לתקופה מוקדמת יותר. בגיל המבוגר נמצא ששתי השאלות מנבאות בצורה מובהקת הן צריכה תזונתית וירידה במשקל והן קשר למצבו הבריאותי והתפקודי של המטופל. לעומת זאת, בגיל הצעיר הקשר הוא מורכב הרבה יותר ואינו משקף בהכרח ירידה במצב התזונתי או הבריאותי. במחקר המתבסס על נתונים ממחקר
CBA htlaeH ((Health And Body Composition, מחקר מעקב בקרב יותר מ-3,000 קשישים בארה"ב, נמצא כי תיאבון ירוד קשור בירידה במצב הבריאותי וכן בעלייה בציטוקינים פרו-דלקתיים. בהמשך אף נראה קשר בין רמת התיאבון המדווחת ובין תמותה במהלך 9 שנות מעקב. במאמר זה אתאר חלק מממצאים אלו בארץ ובעולם ואבסס המלצות ספציפיות לרופא המשפחה בהקשר זה.

Period1 Jan 2009

Media contributions

1

Media contributions

 • Titleתיאבון בגיל השלישי כמנבא תחלואה ותמותה
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletכתב העת הישראלי לתזונה קלינית
  Media typePrint
  Duration/Length/Size2 PAGE
  Country/TerritoryIsrael
  Date1/01/09
  Descriptionהערכת תיאבון כמעט בכל גיל נעשית ע"י קביעה סובייקטיבית של המוערך לשאלות לגבי רמת התיאבון שלו או לחילופין ע"י שאלות לגבי שינוי ברמת התיאבון שלו ביחס לתקופה מוקדמת יותר. בגיל המבוגר נמצא ששתי השאלות מנבאות בצורה מובהקת הן צריכה תזונתית וירידה במשקל והן קשר למצבו הבריאותי והתפקודי של המטופל. לעומת זאת, בגיל הצעיר הקשר הוא מורכב הרבה יותר ואינו משקף בהכרח ירידה במצב התזונתי או הבריאותי. במחקר המתבסס על נתונים ממחקר
  CBA htlaeH ((Health And Body Composition, מחקר מעקב בקרב יותר מ-3,000 קשישים בארה"ב, נמצא כי תיאבון ירוד קשור בירידה במצב הבריאותי וכן בעלייה בציטוקינים פרו-דלקתיים. בהמשך אף נראה קשר בין רמת התיאבון המדווחת ובין תמותה במהלך 9 שנות מעקב. במאמר זה אתאר חלק מממצאים אלו בארץ ובעולם ואבסס המלצות ספציפיות לרופא המשפחה בהקשר זה.
  URLwww.medmedia.co.il/publications/ArticleDetails.aspx?artid=2235&sheetid=160
  PersonsDanit Rivka Shahar

Keywords

 • elderly
 • FOOD