אהבת ה' וידיעתו במשנת הרמב"ם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ראוי לבדוק מושג בהגות הרמב"ם - אהבת האל. התורה מחייבת יהודי לאהוב את האל, כמשתמע מעל לכל בפסוק "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", הנאמר פעמיים בכל יום בסדר התפילה כחלק מ'שמע ישראל'. הרמב"ם הבין פסוק זה כציווי להחזיק במושגים אמיתיים ביחס לאל, שכן אין אדם יכול לאהוב את מה שאינו מכיר. לכן, אם הכחיש הרמב"ם את האפשרות של ידיעת האל, הרי שהכחיש גם את האפשרות של קיום מצות אהבת האל. אם, אמנם, אפשר לקיים מצוה זו, הרי אפשר להשיג ידיעת האל ואתה - מן הסתם - גם את החיים לאחר המוות. אפשר שידיעת האל לצורכי אהבתו אינה מספקת לחיים נצחיים וכי יש ידיעה אחרת שאינה קשורה לאהבתו היכולה להקנות חיים נצחיים. מכל מקום, אפשר להניח שידיעת האל היא ידיעה מטפיסית אמיתית והמשיג אותה ישיג חיים לאחר המוות. לכן, שאלת אהבת ה' וידיעתו תשמש כמקרה מבחן לאפשרות של השגת ידיעה מטפיסית אמיתית. להלן נדון אפוא בשאלה, האם בני אדם מסוגלים לקיים מצות אהבת האל, ואם כן - האם אפשר להסיק מכך שנצחיות של בני אנוש אמנם אפשרית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-19
Number of pages11
Journalבין עבר לערב
Volume7
StatePublished - 2014

Cite this