אופטימיזציה של פרמטרי תכנון לסינון שלישוני של קולחים: דו"ח סופי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

לצורך אופטימיזציה של פרמטרי תכנון ותפעול של סינון שלישוני של קולחים יש צורך לכייל מודלים מתמטיים מתקדמים שבהם ניתן יהיה להשתמש לצורך הערכה של פעולת המסנן ויעילות הסינון (איכות התסנין, משך מחזור הסינון) עבור מצבי הפעלה שונים. תצורך כיול של מודלים מתמטיים יש להתבסס על נתונים רבים ככל האפשר בכדי לדייק בהערכת הקבועים המשולבים במשוואות הקינטיות ומשוואות מאזן החומר.
בהתבסס על צוצאות המחקר ניתן להצביע על פוטנציאל היישום של סינון עומק חד-שיכבתי פשוט ללא עזרי הפתתה בגודל גרגר חול קוורצי 1.4-2.0 מ"מ . טיפול ביולוגי מכני מסוג בוצה משופעלת כשלאחריו סינון עומק על פי העקרונות המוצעים כאן עשוי לאפשר קבלת קולחים שלישוניים ברמות מוצקים מרחפים ועכירות הרבה מתחת לרמות המוצעות כיום להשקייה חקלאית בלתי מוגבלת.
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר-שבע
Publisherהמרכז למשאבי מים
Number of pages77
StatePublished - 1995

Cite this