אילוצים מרחביים ואיום סביבתי בכפרים הבדואים הלא מוכרים ואדי אל־נעם ואל־פורעה: המשגה מרחבית של חברות בתהליכי מעבר

Translated title of the contribution: Spatial constraints and environmental threats in unrecognuzed bedouin villages Wadi al-Na'am and Al- Fur'a: spatial conceptualization of indigenous societies in transition

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חברות הנמצאות בתהליכי מעבר, על הציר שבין המסורתי, שבטי ובדלני, לבין המודרני והליברלי, מוצאות עצמן, פעמים רבות, נדחקות לשוליים החברתיים, כלכליים ופוליטיים, בעיקר כאשר הן בעלות מאפיינים של חברות ילידים הנמצאות במדינה מודרנית. לעיתים ולמרות שנפתחות בפני הפרט אפשרויות לשפר את מצבו ולעבור למקום אחר, הוא מוותר על כך, גם במחיר של סכנת חיים, כדי לשמר את אורח חייו וזהותו. אך אלה יכולים גם להוות אילוצים מרחביים עבורו, ולכאורה, מעין סורגים. הבדואים החיים בכפרים הלא־מוכרים בנגב, נמצאים בתנאים אלה של מרחב ייחודי, הכולא אותם בטריטוריה גאוגרפית מוגבלת מבלי שיש ביכולתם לשנות את מצבם. מאמר זה מתחקה אחר שורת האילוצים המרחביים, חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים, פנימיים וחיצוניים, המשפיעים על אוכלוסייה זו הנמצאת בתהליכי מעבר, ומגבילים אותה אל המרחב הכפרי האפור, הלא מוכר, על רקע התעצמותם של שלל איומים חברתיים וסיכונים סביבתיים, הנמצאים במעטפת היישובית כמו גם בתוך גבולות היישוב. חברות במעבר חשופות להשלכות ההפרדה המרחבית, הבאות לידי ביטוי בצורת ההתיישבות ובכליאת הפרט והמשפחה הגרעינית במרחב השבטי, המסורתי, למרות המודעות שלהם לאיומים השונים וניסיונותיהם לצמצמם או להתעלם מהם, דווקא משום הימצאם במצב של מעבר. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionSpatial constraints and environmental threats in unrecognuzed bedouin villages Wadi al-Na'am and Al- Fur'a: spatial conceptualization of indigenous societies in transition
Original languageHebrew
Pages (from-to)186-207
Number of pages22
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume99
StatePublished - 2021

Cite this