אין זה משל אלא דברים כפשוטם: אלגוריה, מוחשיות ופרשנות בסיפור אחד של עגנון

Translated title of the contribution: "It is by no Means Allegorical but a Simple and Straightforward Affair": Allegory, Tangibility and Interpretation in One Story by Agnon

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה אסרטט סוג אחר של יחסים בין הגלוי והסמוי ביצירת עגנון, הניכר בעיקר במימושיה האלגוריים. מקרה המבחן שלי יהיה הסיפור הקצר והנפלא "עם כניסת היום". הקריאה שלי תבקש להעביר לחזית הדיון דווקא את מה שנהוג לכנות "הרובד הגלוי" ולהתבונן גם במוחשי עצמו ובדרכי פעולתו — אך לא עוד באמצעות מודל הייררכי אנכי של "גלוי וסמוי", מודע ותת־מודע, ולא בהעדפת רובד אחד על פני האחר. תחת זאת, אבקש להבין את המופשט ואת המוחשי לא כרבדים, אלא כמישורים רצופים, סבוכים זה בזה, שערכם דומה. ייחוס שוויון ערך למציאות הפיזית ולמסומליה המטפיזיים יעמיק את משמעויותיו האלגוריות של הטקסט, וירחיב את אופקי הפרשנות שלו. אדגיש כי הקריאה שאני מציעה אינה מבקשת לשלול קריאה אלגורית בטקסט או להמירה בקריאה ליטרלית. אינני טוענת שעל הפרשנות לזנוח את הרובד הסמוי, אלא כי השתהות בממד הגלוי של הטקסט ובאלמנטים החומריים שבו תגלה לעינינו משמעויות חדשות, שהממד הסמוי לבדו אינו חושף
Translated title of the contribution"It is by no Means Allegorical but a Simple and Straightforward Affair": Allegory, Tangibility and Interpretation in One Story by Agnon
Original languageHebrew
Pages (from-to)173-194
Number of pages22
Journalמכאן
Volumeכ"ג
StatePublished - 2022

Cite this