אינפלציה דוהרת וציפיות האזרחים: אוסטריה בשנים 1922-1921

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

כלכלנים גילו זה מכבר את השפעתן של ציפיות על עיצוב המצב הכלכלי. כפי שמסביר המחבר, הדבר נכון במיוחד כאשר בוחנים את הקשר בין ציפיותיהם של אנשים, רמת האינפלציה והנטייה לחסוך או לצרוך. המאמר דן באירוע כלכלי-היסטורי חשוב אך מוכר פחות מפרשות דומות במאה העשרים במדינות אחרות: האינפלציה הדוהרת באוסטריה בשנים 1921-1922, שהקדימה את ההיפר-אינפלציה בגרמניה בשנים 1922-1923. מה היו הציפיות של האזרחים האוסטרים באותן שנים ואיזה תפקיד הן מילאו בהחרפת המשבר ובהתייצבות שבאה אחריו? ציפיות האזרחים נדונות כאן לא רק כתופעה כלכלית אלא גם כתופעה תרבותית ופוליטית, בין היתר דרך אספקלריה של קריקטורות בנות הזמן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)70-77
Number of pages8
Journal זמנים: רבעון להיסטוריה
Volume129
StatePublished - 2015

Cite this