אירופה ממרוקו: הפרוטוקולים של הנהגת קהילת יהודי טנג'יר (החונטה) 1860-1864

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מוסף זה מביא את מחקרו של אביעד מורנו, העוסק בבחינתם ואיתורם של דפוסי מודרניזציה בסגנון אירופי המשתקפים במקור היסטורי אשר כתבו בני שכבת ההנהגה היהודית בעיר הנמל טנג'יר שבצפון מרוקו במחצית השנייה של המאה התשע עשרה. מקור זה הוא 'ספר הפרוטוקולים של החונטה הנבחרת של הקהילה היהודית בטנג'יר 1860-1975, א'. במוסף זה מובאים הפרקים הבאים: פתח דבר; תעתיקים; מבוא; פרק א': אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה - הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה; פרק ב': ליברו די אקטאס די לה חונטה - החונטה מבעד לספרה; פרק ג': לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה - הבנייתה של הזיקה לאירופה; סיכום ומסקנות; קיצורים ביבליוגרפיים; נספחים.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Number of pages116
StatePublished - 2015

Publication series

Nameפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
Publisherיד יצחק בן צבי

IHP Publication

  • ihp
  • East and West
  • Jews -- Morocco -- Tangier
  • Morocco -- History
  • Morocco -- Social conditions
  • יהודי מרוקו -- טנג'יר
  • מזרח ומערב
  • מרוקו -- היסטוריה
  • מרוקו -- חברה

Cite this