אירופה ממרוקו: הפרוטוקולים של הנהגת קהילת יהודי טנג'יר (החונטה) 1864-1860

Translated title of the contribution: Europe from Morocco

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מוסף זה מביא את מחקרו של אביעד מורנו, העוסק בבחינתם ואיתורם של דפוסי מודרניזציה בסגנון אירופי המשתקפים במקור היסטורי אשר כתבו בני שכבת ההנהגה היהודית בעיר הנמל טנג'יר שבצפון מרוקו במחצית השנייה של המאה התשע עשרה. מקור זה הוא 'ספר הפרוטוקולים של החונטה הנבחרת של הקהילה היהודית בטנג'יר 1860-1975, א'. במוסף זה מובאים הפרקים הבאים: פתח דבר; תעתיקים; מבוא; פרק א': אירופה ומרוקו במאה התשע עשרה - הרקע ההיסטורי להתהוות החונטה; פרק ב': ליברו די אקטאס די לה חונטה - החונטה מבעד לספרה; פרק ג': לחקות את מצבן הטוב של קהילות אחינו מאירופה - הבנייתה של הזיקה לאירופה; סיכום ומסקנות; קיצורים ביבליוגרפיים; נספחים.
Translated title of the contributionEurope from Morocco
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Number of pages128
StatePublished - 2014

Publication series

Nameפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
Publisherיד יצחק בן צבי

Cite this