אי שוויון זה עניין של גיאוגרפיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מן התוכן: המאמר דן בשסעים בחברה הישראלית. הוא מצביע על הקשר בין המרחב לבין החברה בישראל ומנתח תהליכים של שליטה אתנית, ריבוד חברתי ויצירת פערים בין קבוצות. הטענה העיקרית היא שההתיישבות באזורי הספר וחלוקת המרחב, שנלוותה אליה, יצרו, שיכפלו והעמיקו שסעים במדינה על ידי דחיקה לשוליים, בידוד והאטת השתלבות של המזרחים ועל ידי שליטה, הצרה ופיצול של הערבים. המאמר מנתח את המאפיינים החברתיים-כלכליים של מגזרי התיישבות שונים, ומתאר את הצעדים שנקטה האליטה האשכנזית כדי להגביל את ניידותם החברתית-כלכלית של תושבי עיירות הפיתוח. המאמר מדגיש כי השפעת המרחב קיימת הן באזורי הפריפריה והן בערים הגדולות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)32-42
Number of pages11
Journalפנים
Volume4
StatePublished - 1998

Keywords

  • הפליה עדתית ; יישובי ספר ; מערך מרחבי ; עיירות פיתוח ; פיזור אוכלוסין ; פער חברתי ; ריבוד ; שוויון חברתי

Cite this