אי-שליטה בסוגרים אצל ילדים על הרצף האוטיסטי

ליאת זיוון-בכר, לאוניד קליחמן, ליאת טנא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: גמילה היא אבן דרך התפתחותית משמעותית עבור ילדים ובני משפחותיהם. המונח "גמילה" משקף שלבים רבים הדורשים יכולות תחושתיות, מוטוריות, קוגניטיביות, תקשורתיות ורגשיות. אלה מאפשרים רצף תקין ויעיל של עשיית הצרכים באופן מותאם. ילדים בעלי התפתחות טיפוסית משיגים שליטה בסוגרים בשעות היום בגילאי שלוש עד ארבע שנים, ובלילה – עד גיל חמש שנים. אוטיזם (Autism Spectrum Disorder, ASD) נמנה עם קבוצת הפרעות נוירו-התפתחותיות הכוללת עיכוב במרכיבים חברתיים ותקשורתיים, ומאופיין בהתנהגויות תבניתיות, נוקשות וחזרתיות. לילדים עם אוטיזם לרוב ישנם קשיים במגוון התנהגויות מסתגלות. אחד הקשיים הבולטים הוא חוסר עצמאות בשליטה בסוגרים וקושי בתהליך הגמילה. חוסר עצמאות בשליטה בסוגרים עלול לגרום להשפעות רפואיות, חברתיות ונפשיות, ועל כן מהווה אתגר מרכזי בחייהם שלילדים עם אוטיזם ומשפחותיהם. מטרות בדיקת מחקרים העוסקים בשכיחות ההפרעה בשליטה בסוגרים אצל ילדים עם אוטיזם, הסיבות האפשריות לתופעה זו ובחינת דרכי הטיפול המקובלות כיום. שיטות: חיפוש ספרות רלוונטית דרך מאגרי הנתונים PubMed ו- Google Scholar תוך שימוש במילות החיפוש "Encopresis", "Enuresis", "Incontinence" בשילוב עם "Autism". תוצאות: בחיפוש נמצאו 28 מחקרים רלוונטיים. רובם עסקו בשכיחות התופעה, ומיעוטם – בדרכי הטיפול. כל המחקרים הצביעו על שכיחות גבוהה של הפרעות בשליטה בסוגרים בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים בעלי התפתחות טיפוסית. הסיבות לתופעה זו מגוונות. קצתן מיוחסות לתופעות לוואי תרופתיות, להשפעות נוירולוגיות גנטיות, מוטוריות וסנסוריות, וקצתן מיוחסות להיבטים רגשיים, תקשורתיים והתנהגותיים האופייניים לאוטיזם. תוכניות ההתערבות והטיפול מתבססות בעיקר על הגישה ההתנהגותית. מסקנות: ילדים עם אוטיזם נמצאים בסיכון מוגבר לפתח קשיים בשליטה בסוגרים. גישות טיפול התנהגותיות עקביות נמצאו יעילות בקידום תהליכי הגמילה וכן בשיפור איכות חייהם של ילדים עם אוטיזם ושל משפחותיהם. [מתוך המאמר]
Original languageHebrew
Pages (from-to)41-54
Number of pages14
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume23
Issue number1
StatePublished - Apr 2021

Cite this