(אי) תכנון והזכות לעיר: לוד

חיים יעקובי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחבר סוקר את מצבם של התושבים הערבים בלוד, שמרביתם חיים במבנים בלתי חוקיים, ומראה כיצד הם מופלים לרעה. האוכלוסייה הערבית בעיר מורכבת מן התושבים הערבים שנותרו בה לאחר 1948, מפלסטינים שנדדו כפליטים מכפריהם והגיעו לעיר, מבדואים שבאו מן הנגב ומקבוצה של משתפי פעולה שהתשתקעו בעיר לאחר 1967, בהיוזמת השלטונות. כיום יש בעיר שני אזורים עיקריים שאוכלוסייתם היא ערבית: "שכונת הרכבת" ו"פרדס שניר". יעקובי מסביר ששתי השכונות האלה חסרות תשתית עירונית בסיסית. התוצאה היא ש-60 אחוזים מקרב האוכלוסיה הערבית בעיר גרים במבנים בלתי חוקיים. לדבריו לא השתנתנה בעיקרה המדיניות העירונית כלפי האזרחים הערבים בעיר במונחים של איכות חיים, והם עדיין נתונים לדיכוי מרחבי ודמוגרפי באמצעות מדיניות של "היעדר תכנון". (תקציר מתוך הקובץ)
Original languageHebrew
Title of host publicationיחד אך לחוד
Subtitle of host publicationערים מעורבות בישראל
Editorsאלי רכס
Place of Publicationתל אביב
Publisherההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב
Pages33-37
Number of pages5
ISBN (Print)9659077386
StatePublished - 2007

Cite this