אמצעים תחביריים להבניית פרדוקסים מסוג הפרת ציפיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן את השימוש באמצעים תחביריים להבניית פרדוקסים מסוג הפרת ציפיות ומתמקד בסיקור מגזרי של חרדים בחדשות ערוץ 2 כמקרה מבחן. נמצא שאמצעים משני סוגים משמשים בקורפוס זה להבניית פרדוקסים: א. מילות קישור או שלילה, שבשל רכיבי המשמעות הסמנטיים שלהן והמבנים התחביריים שבהם שובצו, הן מביעות יחסי ויתור או ניגוד. ב. מבנים תחביריים שמבחינה פרגמטית מסמנים את המידע בתוכם כידוע, מוסכם ואגבי. עם קטגוריה זו נמנות בקורפוס פסוקיות זיקה ותמורות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)201-221
Number of pages21
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volumeעו
Issue numberב
StatePublished - Feb 2014

Cite this