אפיון נחלי פזרות בסובב צחיח: קשרים בין מורפולוגיה וטקסטורה

יונתן לרון, יעל סטורץ-פרץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

נחלי פזרות נחקרו רבות באזורים לחים או במזרמים המדמים אותם. נחלי פזורות בסובב צחיח מאופיינים בצמחיים דלילה, הידרוגרפים בעלי שפילה קצרה ותשתית בלתי משוריינת המביאים לשטפי גרופת גבוהים. מטרת המחקר היתה לאפיין את המורפו-טקסטורה של האלמנטים המורפולוגיים - שרטון, ערוצים, ערוצונים ואזורי מפגש - במערכת פזרות צחיחה. האלמנטים המורפולוגיים שנמדדו בואדי צאלים, רחף ורודד הממוקמים בדרום-מזרח ישראל, נסרקו על ידי סורק לייזר קרקעי (TLS) והופקו להם שריגי גבהים דיגיטליים. החספוס החלוקי הוערך על ידי סטיית התקן בגבהים של משטחים שעברו החסרת שיפוע או באמצעות דיגום Wolman להערכת פילוג גודל הגרגר. בנוסף, הוערכה מידת השריון בשרטון ובערוץ הסמוך לו להשוואתם. שרשראות סחיפה הוחדרו לתשתית באזור מפגש ערוצים על מנת למדוד חתירה ומילוי מירביים באירוע זרימה. בסובב הצחיח ערוצי הפזרות נמצאו דקי-גרגר ביחס לשרטונות. בתהליך פזרות השקעתי חומר הגרופת המושקע כשרטונות-אמצע חדשים או על גבי שרטונות קיימים מועשר בזנב העליון של גודל הגרופת המוסעת בעוד שהשאר שוקע בערוצים בשפילה הקצרה. ערוצונים, הנוצרים בתהליכי פזרות התחתרותיים, נוצרו כאלמנט טופוגרפי בעל שיפוע מקומי תלול המאפשר ניפוי סחף דק-גרגר והשקעתו בקרבה או הסעתו הלאה. שרשראות הסחיפה הצביעו על כך שנוצר בור חתירה ומילויו באזור מפגש הערוצים באירוע הזרימה. התוצאות מצביעות על כך שהמשטר ההידרולוגי של נחלי אכזב המאופיין בשפילה קצרה, אחראי לסידור המורפו-טקסטורלי המרחבי בנחלי פזרות בסובב צחיח. (מתוך המאמר)
Original languageEnglish GB
Pages (from-to)142-173
Journalאופקים בגאוגרפיה
StatePublished - 2014

Keywords

  • אזורים צחיחים ; גיאומורפולוגיה ; הידרולוגיה ; הסעת משקעים (סחף) ; לייזר ; נחלים ; סורקים ; סחף ; שרטונות

Cite this