אפקטיביות הניהול של דפוסי שיטור מוניציפליים בישראל

פני יובל, עירית פורת, לילך לאופמן-גברי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

טיפול במפגעים הטורדים את איכות חייהם של תושבים וקהילות כגון הבטחת הסדר הציבורי, הביטחון האישי, טיפול במפגעי בריונות, בהקמת רעש, ונדליזם, חסימת דרכים, וכדומה במרחב הציבורי בכלל וביתר שאת בשכונת המגורים, נתפסים על ידי הרשויות המקומיות כחלק בלתי נפרד ממארג החיים השוטף וממארג השירותים והסביבות שעליהן להבטיח לתושביהן. ואולם, הרשות המקומית חולקת תחומי אחריות אלה עם המשטרה. שכן, מרחב החפיפה בין שירותים ציבוריים עליהם מופקדות הרשות המקומית ויחידות המשטרה רחב ומגוון. המחקר מבקש לבחון את מידת האפקטיביות של מודל השיטור המקומי בטיפול בבעיות איכות חיים האופייניות למרחב המוניציפלי. (מתוך המאמר)

Cite this