אקטיביזם פמיניסטי באמנות: דרכי פעולה חתרניות במרחב האמנותי-חברתי-פוליטי בישראל

ליאור אלפנט, טל דקל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אמנות פמיניסטית אקטיביסטית קיימת ברחבי העולם משנות השישים של המאה העשרים, אולם בישראל התבסס זרם זה מאוחר יחסית, רק בשנות התשעים של אותה המאה. מאמר זה עוסק במאפיינים של אקטיביזם פמיניסטי אמנותי במרחב הציבורי בישראל ומראה כיצד האמניות יוצרות עבודות אמנות המציפות שאלות אודות מצבה של החברה ומשלבות בהן אסטרטגיות למען שינוי רדיקלי במעמדן של נשים וקבוצות מיעוט בחברה. מאמר זה מבנה את מסגרת הדיון בעזרת תיאוריות של פמיניזם באמנויות ומתאוריית השדות של בורדייה, הרואה באמנות שדה המושפע ומשפיע על שדות אחרים בעולם והדורשת לבחון את המנגנונים, התהליכים, ויחסי הכוחות הקיימים בין המעורבים בשדה. מסגרתו המתודולוגית של המאמר נובעת מתפיסת העולם הדוגלת במגוון (diversity), לא רק בהקשר לזהות היוצרות, אלא גם מבחינת מגוון היצירות הנבחנות. משום כך מאמר זה יעסוק ביצירות מסוגים שונים בהן צילום, מיצבים, תאטרון, קולנוע וסדרות רשת. היצירות הנדונות במאמר שונות לא רק מבחינת הסוגות, אלא גם ביחס למיקומן במרחב ובשיטות הפעולה ובמטרות שלהן. עם זאת אנחנו מזהות שלכל היצירות יש מכנה משותף מובהק: אתגור גבולות הפעולה האמנותית במרחב הציבורי והרצון לבצע שינוי חברתי בעולם הממשי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-26
Number of pages26
Journalמגדר
Volume5
StatePublished - 2018

Cite this