אריות ונחשים: עיטורי בית הכנסת של קלן בימי הביניים וההתנגדות להם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחת התעודות המצוטטות ביותר בדיון על עיטוריהם של בתי כנסת באירופה בימי הביניים מכונה בפי חוקרי הספרות הרבנית וחוקרי האמנות היהודית בשם: מעשה בקולוניא. גירסתה המלאה של התעודה מצויה ב'ספר ראבי"ה' שחיבר החכם האשכנזי ר' אליעזר בן יואל הלוי, שפעל בשלהי המאה השתים עשרה ובראשית המאה השלוש עשרה. ראבי"ה מציין שמחבר התעודה הוא אבי סבתו, ר' אליקים בן יוסף ממגנצא. ואכן שמו של ר' אליקים בן יוסף מופיע בחתימת התעודה. המאמר מבקש לבחון את התעודה ולעמוד על טיבם של העיטורים הנדונים בה. כמו כן מנסה מחבר המאמר לעמוד על שורשי המחלוקת בן כותב הטקסט, ר' אליקים ממגנצא ובין פרנסי הקהילה היהודית בקולוניא (קלן) שיזמו את שילוב העיטורים בבית הכנסת ואליהם מכוונים דברי ר' אליקים. לאור זאת יבחן המחבר ידיעות מן התעודה וממקורות אחרים בני הזמן ומאוחרים יותר, על הקהילה הקדומה של קולוניא ועל הנהגתה. המחבר מבקש לברר אם היה מתח בין הקהילה בקולוניא והנהגתה לבין ההנהגה הרבנית של קהילת מגנצא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
StatePublished - 2015

Cite this