אתיקה של אמפתיה ו"עמידה מן הצד": מחשבות על הרמנויטיקה הומניסטית בעקבות מנחם ברינקר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר מציג דיון במחשבות על פרשנות בהשראת השיטה הפילוסופית והפרשנית של ברינקר כפילוסוף וכחוקר ספרות. מחברת המאמר מראה שתפיסת הפרשנות שלו מצטיינת באיזון בין שיקולים תיאורטיים, היסטוריים וטקסטואליים, ומגלה בה פנים של תשוקה אל האמת מזה ויחס "אנושי" בלתי רודני אל הטקסט מזה. שני אלה מאפיינים, לדעתה, את עמדתו כפרשן בעל עמדה אתית המבקש לעשות צדק עם היצירה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהספרות והחיים: פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה : למנחם ברינקר, ליובלו
Editorsאיריס פרוש, חמוטל צמיר , חנה סוקר-שווגר
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages21-36
StatePublished - 2011

Cite this