"באנו לשנות": גרעיני התיישבות בערי פריפריה

יעל שמריהו-ישורון, גיא בן פורת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה עוסק במדיניות ההתיישבות של גרעיני עמותות בערי הפריפריה בישראל ובבחינת היחסים בין המדינה ומוסדותיה לבין המתיישבים והתושבים הוותיקים. כדי להסביר את המדיניות ואת השלכותיה השתמש המחקר במושגים של הנדסה דמוגרפית וג'נטריפיקציה. מושג ההנדסה הדמוגרפית מתייחס למדיניות מכוונת של התיישבות שנועדה לחזק את שליטת המדינה באזורי הספר. ג'נטריפיקציה היא מושג שהתייחס במקור לכניסה לא מתוכננת של אוכלוסיות ממעמד בינוני-גבוה לשכונות עוני והשפעתן על השכונות. הג'נטריפיקציה מיוחסת לרוב למניעים כלכליים ולכוחות השוק, אבל בשנים האחרונות מוקדשת תשומת לב מחקרית לתפקיד המדינה בתהליך. מחקר זה מציע מניע התיישבותי חדש שטרם נחקר בתופעת הג'נטריפיקציה, והוא המניע האידאולוגי. נטען כי תהליכי ג'נטריפיקציה מתרחשים גם במקרה של התיישבות של קבוצות אוכלוסייה חזקות בערי הפריפריה ממניעים אידאולוגיים. התיישבות זו משמשת כאסטרטגיה מדינית בהנדסה דמוגרפית לחיזוק ערי הפריפריה, ולפיכך היא מקבלת תמריצים ועידוד מן השלטון המקומי והמרכזי. המחקר בוחן את השלכותיה של התיישבות זו ואת מערכות היחסים הנוצרות בערים בין "מקומיים" לבין "מהגרים". לצורך המחקר נערכו ראיונות עומק עם 60 מרואיינים - קובעי מדיניות, חברי גרעינים ותושבים ותיקים - וכן נותחו מסמכי מדיניות העוסקים בקהילות ובפיתוח הנגב. מניתוח הראיונות והמסמכים התגבשו והתחדדו תמות מרכזיות העוסקות בתיאור המפגש בין האוכלוסיות, מפגש שנוצר מן החיבור בין ג'נטריפיקציה אידאולוגית לבין הנדסה דמוגרפית. התמות כוללות פערים בין חברי הגרעינים, קובעי המדיניות והתושבים המקומיים בכל הנוגע לתפיסה של הגדרת הבעיה בערים ופתרונה, למאבק על הזכות להיקרא "ציוני" ועל סטטוס החלוציות, לתחושת זרות עמוקה לנוכח פערים פריפריאליים-עדתיים בין האוכלוסיות ולתחושות אמביוולנטיות כלפי ההתיישבות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)195-222
Number of pages28
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume52
Issue number2
StatePublished - 2018

Cite this