בדואים בנגב: שבטיות, פוליטיקה וביקורת

אמיר גלילי (Editor), חבצלת יהל (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"הספר בדואים בנגב: שבטיות, פוליטיקה וביקורת מביא בפני הקורא הישראלי מגוון מחקרים אקטואליים והיסטוריים הבוחנים את החברה הבדואית בנגב ואת יחסיה המורכבים עם מדינת ישראל. פרקי הספר נכתבו על ידי חוקרים מובילים מתחומי התכנון, הגיאוגרפיה, המשפט, המגדר, ההיסטוריה, המזרח התיכון ועוד. הספר עוסק בשאלות: מה הביא להצלחתה הגדולה של התנועה האסלאמית בקרב הבדואים בנגב? מהן הקבוצות מהן הורכבה החברה הבדואית בנגב? מה מקומן של הנשים בחברה זו? מהם יישובים שבטיים ומה קשייהם? האם יש הטייה במחקר האקדמי בתחום ומה הסיבות לה? מה הקשר בין ענייני הבדואים בנגב לבין תנועת ה-BDS והריבונות הישראלית? נושאים אלו ואחרים הנדונים בספר, מבקשים להרחיב את הידע ולהעשיר את השיח הקיים בתחום הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב מקבלי ההחלטות"--מן המעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherמוסד הרצל לחקר הציונות - אוניברסיטת חיפה; קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
Number of pages207
ISBN (Print)9789659297436
StatePublished - 2023

Cite this