בחינת מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות בשנים 2020–1995: [תקציר מנהלים]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחקר זה בוחן את התפתחות מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות משנת 1995, שבה נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי המבטיח כיסוי ביטוחי אוניברסלי על ידי קופות החולים, ועד שנת 2020. המחקר סוקר את מקדמי העדכון של סל שירותי הבריאות ואת השינויים שחלו בהם בשנים אלו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-40
Number of pages38
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2022

Cite this