בחיפוש אחר עבודה סוציאלית מודעת לעוני: ניתוח שיח של תיאורי תפקיד

מיכל קרומר-נבו, עידית וייס-גל, ליה לוין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השיח המקצועי בעבודה סוציאלית נחקר רק מעט. מטרת המאמר לבחון מהו המקום שתופס עוני בשיח המקצועי, ובאופן ספציפי בתיאורי התפקיד הרשמיים של העובדים הסוציאליים, על רקע המחויבות המקצועית לנושא. במסגרת המחקר נותחו בניתוח כמותי ואיכותי 75 מסמכים הכוללים תיאורי תפקיד של עובדים סוציאליים בישראל. הניתוח בחן אם ובאילו אופנים מופיעה התייחסות לעוני ולמצוקה כלכלית בהגדרת אוכלוסיית מקבלי השירות, בהנחיות לגבי הערכת מצבם, במטרות ההתערבות ובהנחיות לפעולה. ממצאי המחקר מצביעים על שתיקה טקסטואלית בכל הנוגע לעוני ומצוקה כלכלית בתיאורי התפקיד. ניתוח תת-הנושאים המתקשר לעוני ומצוקה כלכלית מעיד כי תיאורי התפקיד מייצגים נקודת מבט שמרנית, ומבנים את הפרקטיקה עם אנשים החיים בעוני כפעולה שהיא במהותה אינדיבידואליסטית וא-פוליטית. במסגרת הדיון נבחנים הממצאים בהקשר של השיח המקצועי בעבודה סוציאלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)213-238
Number of pages26
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume30
Issue number2
StatePublished - 2010

Cite this