בחירת בית-ספר בידי הורים כמנוף לשינוי חברתי וערכי: חקירה אתנוגרפית בשני בתי-ספר ייחודיים בעלי גוון ערכי בירושלים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מוצגת בחירת בתי-ספר בידי הורים כמנוף לשינוי חברתי וערכי. המאמר מבוסס על מחקר אתנוגרפי שנערך בשני בתי-ספר ייחודיים-ערכיים בירושלים: בית-הספר ברוח ערכי תנועת העבודה ובית-הספר המסורתי (תל"י). מוקד המחקר היה בתהליכים חינוכיים וערכיים שחלו בעקבות בחירת הורים, כמו התמודדות בתי-הספר וההורים עם מערכת הערכים הייחודית, תרגומה לתכניות לימודים (כולל תכניות אקסטרה-קוריקולריות), דרכי הבנייה של קהילות ההורים, המורים והתלמידים, פיתוח האוריינטציה של המורה ומעורבות ההורים בתהליך החינוכי. מן המחקר עולה כי מעבר לאוריינטציה הערכית הייחודית, מצטיינים בתי-ספר אלו באוריינטציה לניסוי ולחדשנות ובתודעה חברתית מפותחת, החורגת מעבר לגבולות בית-הספר. The paper deals with value-oriented magnet schools as a medium for educational and social change. Two magnet schools in Jerusalem are described: the School for Furthering Values of the Labor Movement and the Conservative School established by the TALI school network (schools with augmented Jewish studies). The focus was on the educational and social processes taking place within them as a result of implementing the principle of parental choice. The description is based on an ethnographic study conducted during the 1980s. These two schools exemplify how the act of parental choice leads to intensive involvement, identification and readiness for total change in the spirit of the values that the parents wish to impart to their children. In both schools, much effort was devoted to the translation of the schools' values into day to day life. This process led to an experimental orientation, a desire for change, and a social awareness that extended beyond the schools' boundaries. Parental participation clearly provided both the leverage and impetus for social and educational change in both schools.
Original languageHebrew
Pages (from-to)278-293
Number of pages16
JournalMegamot / מגמות
Volumeל"ו
Issue number2/3
StatePublished - 1994

Cite this