בחירת מין היילוד בישראל: סקר עמדות בקרב מעוניינים פוטנציאליים

יעל השילוני-דולב, גלית הירש-יחזקאל, ולנטינה בויקו, תמר וינשטוק, איל שיף, ליאת לרנר-גבע

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

משנת 2005 מתירה מדינת ישראל לבחור את מין היילוד בתנאים מגבילים ובאישורה של ועדת מומחים. מטרות המחקר הנוכחי הן: לבחון את עמדות המעוניינים הפוטנציאליים בבחירת מין היילוד כלפי התרתו או איסורו של הליך זה, לאמוד את מספר המעוניינים לבחור את מין העובר, לרבות העדפותיהם לבן או לבת, ואת הסיבות לכך. מאמר זה ממקד את המבט באוכלוסייה הספציפית של הורים לארבעה ילדים או יותר מאותו מין, הרשאים לפנות לוועדה לבחירת מין היילוד. אוכלוסיית המחקר היא זוגות נשואים בגיל הפריון, הורים לילד/ה אחד/ת, ל-2 ילדים, ל3 ילדים, ל-4 ילדים או יותר מאותו מין. רואיינו 687 איש ואישה שנדגמו במדגם מרובד ומייצג באוכלוסייה זו. בראיונות טלפוניים נשאלו המראויינים על עמדתם הכללית בנוגע לבחירת מין היילוד ובנוגע לרצונם לבחור בו אישית. כ-%45 מכלל המעוניינים הפוטנציאליים לבחור את מין היילוד הם בעד התרה גורפת של ההליך, והסיבה העיקרית היא איזון בין המינים במשפחה. בקרב המעוניינים בעוד ילד/ה, %42.8 מעוניינים לבחור את מין היילוד יותר מהאחרים ומודעים יותר למדיניות הנהוגה בישראל. מנגד, נכונותם להתערבות רפואית ולהוצאה כספית הכרוכה בהליך אינה שונה משל הנשאלים האחרים. עמדות המעוניינים הפוטנציאליים בבחירת מין היילוד אינן עלות בקנה אחד עם המדיניות בישראל, המגבילה משפחות רבות המעוניינות לבחור את מין היילוד. לעומת זאת, פחות מ-%20 מהמעוניינים הפוטנציאליים מעוניינים בבחירה מעשית של מין היילוד על משמעויותיה הרפואיות והכלכליות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)555-575
Number of pages21
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume49
Issue number3
StatePublished - 2014

Cite this