ביטוח הבריאות בישראל – ממודל פלורליסטי למודל הרבדים

דנה שורץ-אילן, רויטל גרוס, שפרה שורץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חוק ביטוח בריאות ממלכתי חולל רפורמה במערכת הבריאות של מדינת ישראל בכלל ובמודל ביטוח הבריאות בפרט. עם הפעלתו הוסדר ועוגן בחקיקה המבנה הביטוחי המורכב משלושה רבדים (מודל הרבדים): הרובד הראשון - ביטוח בריאות ממלכתי לכלל האוכלוסייה, באחריות המדינה. הרובד השני - שירותי בריאות נוספים לחברי קופות החולים, באחריות קופות החולים עצמן. הרובד השלישי - ביטוחי בריאות פרטיים שמספקות חברות הביטוח. במאמר מנותחים ומוצגים הקשר בין המבנה הביטוחי למאפייני המודל ויחסי הגומלין בין השחקנים, הערכים והעקרונות של המודל. המאמר מבוסס על עבודת מחקר איכותנית העוסקת בניתוח מדיניות קיימת והערכת מודל קיים. אל הראיונות שהתקיימו במסגרת המחקר מתלווה סקירת ספרות נרחבת מהארץ ומהעולם. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: המאמר מבוסס על עבודת מחקר איכותנית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-40
Number of pages32
Journalביטחון סוציאלי
Volume86
StatePublished - 2011

Cite this