ביטוח סיעודי בישראל

ניר קידר, נדב דודוביץ', אבי וייס

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות גם היא. מרכז טאוב מפרסם מחקר ובו נתונים על מערך הטיפול הסיעודי בישראל, מידע על מספר המבוטחים בביטוחים הפרטיים, נתונים מעודכנים על ההוצאה הלאומית על סיעוד לאורך השנים האחרונות, מספר האזרחים הוותיקים המוגדרים סיעודיים וזכאים לגמלת סיעוד ציבורית ופרטית, ועוד. במהלך העשור האחרון מספר הזכאים לגמלת סיעוד מביטוחי הסיעוד הפרטיים ומהביטוח הלאומי כמעט הכפיל את עצמו. החוקרים ניר קידר, פרופ' נדב דוידוביץ' ופרופ' אבי וייס מצביעים על הכשלים הקיימים בביטוח הסיעודי, כפי שעולה מממצאי המחקר, ומציעים כמה חלופות מדיניות שעשויות לשפר את שירותי הסיעוד ולהיטיב עם האזרחים הוותיקים הנזקקים להם. --
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages29
StatePublished - 1 Apr 2024

Publication series

Nameנייר מדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volumeמס' 04.2024

Cite this