ביטול שבועתו של עד וסדרי הדין בבוררות "מטעם החוק" באגודות שיתופיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this