בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות בישראל: המקרה של השר"פ

Translated title of the contribution: The private-public mix in the health system in Israel

לאה אחדות, גבי בן נון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מטרתה של מחלוקת זו היא לפרוס את הטיעונים של התומכים בהנהגת שר"פ (שירות רפואי פרטי) בכלל בתי החולים הציבוריים במדינה ושל המתנגדים לה, על רקע המחלוקת הרחבה יותר בדבר חלוקת העבודה שבין הציבורי לפרטי במימון שירותי הבריאות ובאספקתם. בחלקה הראשון של המחלוקת יוצגו מגמות ההתפתחות בתמהיל הציבורי-פרטי במימון מערכת הבריאות בישראל בשני העשורים האחרונים. בחלקה השני מובאת סקירה היסטורית וןמשפטית של התפתחות הדיון בנושא השר"פ ותמונת מצב של הרפואה הפרטית המשולבת כבר היום במערכת הציבורית. בחלק השלישי מוצגים עיקרי הטיעונים של התומכים בהנהגת השר"פ בכל בתי החולים בישראל ושל המתנגדים לה. טיעונים אלה ייבחנו מחדש על רקע ההתפתחויות האחרונות המערכת הבריאות בישראל: הרחבת הכיסוי הביטוחי באמצעות קופות החולים והקמת תאגידי הבריאות שליד בתי החולים. לבסוף יוצגו אומדנים לטווח ההשפעה של הפעלת השר"פ בכל בתי החולים הציבוריים בישראל על ההוצאה הלאומית לבריאות". -- מתוך "תקציר".
Translated title of the contributionThe private-public mix in the health system in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Number of pages34
StatePublished - 2012

Publication series

Nameמחלוקות בכלכלה, סדרה שנייה
Publisherמכון ון ליר בירושלים
Volumeמחלוקת בכלכלה 3

Cite this