בין "נרטיב האימה" ל"תפיסת הרצף": ניסויים רפואיים בבני אדם בישראל בין השנים 2006-1948

לימור מלול, נדב דוידוביץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מאיר את הקשר שבין משפט ובריאות בכל הנוגע לשאלות של פערים חברתיים, של יחסי כוח והבניית זהות, כולל זהות פרופסיונלית. המאמר מציע סקירה היסטורית של נושא הסדרת ניסויים בבני אדם בישראל וטוען בעקבותיה שיש צורך בדיאלוג עמוק ורחב יותר בין משפט ובריאות, אשר לוקח בחשבון את ההקשר ההיסטורי והאתי, כמו גם, את התפקיד החברתי של המשפט.
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט ו... על קשרי המשפט עם פרופסיות בסביבתו (קובץ בעריכת : מוחמד ס. ותד, יוסי כורזים-קורושי, יעל עפרון.)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו הוצאה לאור
Pages131-160
ISBN (Print)9789654422482
StatePublished - 2022

Cite this