בין סחורות מיניות לסובייקטים מיניים: המחלוקת הפמיניסטית על פורנוגרפיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחברת ממפה את המחלוקת בין זרמים שונים בפוליטיקה הפמיניסטית בנושא הפורנוגרפיה, ובכך חושפת את הנחות היסוד על אודות סיכון ועונג המלווים ויכוח זה. היא מנתחת שורה של מחלוקות על הפוליטיקה של המיניות, שעניינן סבך היחסים שבין מיניות נשית, דיכוי מגדרי, חופש מיני וייצוג. אחת הדוגמאות היא המשגתם של הפרקטיקה והטקסט הפורנוגרפי כנזק בתהליך הייצור והצריכה. המשגה זו עולה בקנה אחד עם הדגשת האלימות, הכאב והסבל הכרוכים בהכרח בסיפור של הגוף הארוטי במסגרת הפורנוגרפיה. אל מול תפיסה זו ניצבת עמדה פרו-פורנוגרפית, המציגה תפיסה רב משמעית ורב ערכית של ארוטיקה פורנוגרפית. עמדה זו גורסת כי דווקא ריבוי עמדות, מבטים ויחסי תשוקה, הכרוכים בייצוגים הפורנוגרפיים בני זמננו, פותחים פתח לשינוי חברתי ולהעצמה של נשים, הומוסקסואלים ולסביות כמקודדים ומפענחים של גופים ארוטיים
Original languageHebrew
Pages (from-to)163-194
Number of pages32
Journalתיאוריה וביקורת
Volume25
StatePublished - 2004

IHP Publication

  • ihp
  • Feminism
  • Pornography
  • פורנוגרפיה
  • פמיניזם

Cite this