בין תהום לעיוורון: תיאולוגיה פוליטית וחילון העברית אצל גרשם שלום וח"נ ביאליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בניגוד המדומה שבין "דת" ל"חלוניות" בתרבות העברית המודרנית ובוחן את תהליכי החילון באמצעות משיחיזציה כיסוד מרכזי של הציונות כתיאולוגיה פוליטית, כפי שהם באים לביטוי בשני טקסטים שכתבו שני הוגים ציונים מרכזיים: מכתבו הנודע של גרשם שלום לפרנץ רוזנצווייג מ-1926, והמסה "גילוי וכיסוי בלשון" של חיים נחמן ביאליק מ-1916. שני הטקסטים עוסקים בשפה, ביחסיה עם העולם, עם האלוהי ועם הדוברים אותה, ובתהליכים דרמטיים המתרחשים בה: השפה, ובהקשר של הציונות: השפה העברית - היא, כמובן, אחת הזירות המרכזיות שבהן מתרחשים תהליכי החילון ובניית האומה ושבהם ניכרים הפרדוקסים הכרוכים בתהליכים אלה. האם תחת מפעלה הגדול של התחייה הלאומית והלשונית רוחשים רק ריק ומוות?
Original languageHebrew
Pages (from-to)82-119
Number of pages37
Journalמכאן
Volume14
StatePublished - 2014

Cite this