בין תורת ישראל לתורת העמים בהגותו של רבי משה מנרבון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת מאמר זה היא לנתח את תפיסתו של ר' משה מנרבון בנוגע ליחס בין היהדות לשאר הדתות. לשם כך נידונה גם שאלת הקשר בין הדת לבין הטבע: עד כמה לשיטתו של רבי משה מנרבון הדתות בכלל והיהדות בפרט הכרחיות לשלמות האדם הפרטי ולתיקון חיי הכלל. שאלה נוספת חשובה להבנת שיטותיהם הדתיות של ההוגים האבן רושדיים ובהם זו של רבי משה מנרבון היא אם אפשר שדתות שונות תחלוקנה אותו תוכן פילוסופי, ותצרפנה אליו מעשים משתנים על פי ההקשר ההיסטורי והגאוגרפי הייחודי לכל דת ודת.
Original languageHebrew
Pages (from-to)יט-לג
Journalהיספניה יודאיקה
Volume12
StatePublished - 2016

Cite this