בית הספר כזירת אלימות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מניח את היסודות התיאורטיים לחקר האלימות. אלימות כתופעה חברתית הינה אחד הנושאים הנחקרים ביותר במדעי החברה. לחקר האלימות יש פרספקטיבות שונות. פרספקטיבות התסכול, פרספקטיבות הלמידה, פרספקטיבת האינטראקציה החברתית והסימבולית ופרספקטיבת האפיזודה האלימה. הנטייה כיום בקרב החוקרים היא לחבר את התיאוריות השונות לכלל תיאוריה אחת כוללת, ועל ידי כך להגביר את כוח ההסבר ביחס לתופעה. האלימות הבית-ספרית היא אחד הטיפוסי האלימות המובחנים, ויש לה דינמיקה משלה. האלימות הבית-ספרית נחקרה על ידי חוקרים שונים, שכל אחד מהם בחן אותה מנקודת ראות אחרת. היו שחקרו את האלימות בהקשר של "בית הספר הבטוח"; אחרים חקרו את הקורבנות; היו שאימצו את הגישה האקולוגית המערכתית; היו שחקרו את הנושא בהקשר של רווחת הילד; והיו אף שהרחיקו לכת והסיקו את המסקנה שבהיות בית הספר מוסד מדכא, אין תמה שיש בו אלימות. המחקר הישראלי יצא בעיקרו מנקודות המוצא שהובאו לעיל, ובעקבות זאת נבנו גם התוכניות למניעת האלימות בזיקה לתיאוריות אלה. This paper presents theoretical perspectives of the study of school violence. The paper deals first with theories of aggressive behavior such as: a) Modeling, b) Frustration, c) Aggressive Episode and d) Social and Symbolic Interaction. Secondly, the paper deals specifically with different approaches to the study on school violence. School violence is one of the manifestations of aggressive behavior. While the term aggression looks at the phenomenon from the individual point of view, the term violence looks at it from the social point of view. The paper presents five approaches to the study of school violence: the ecological approach, the child welfare approach, the victimization approach, the school effectiveness approach and the radical approach. Israeli research on school violence was influenced at first from the school effectiveness approach and later on from the ecological and the victimization approaches.
Original languageHebrew
Pages (from-to)45-66
Number of pages22
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Issue number23
StatePublished - 2006

Cite this