בלבול, חשיפה, גבולות: סוגיות שעלו בקרב סטודנטיות לעבודה סוציאלית בעקבות מפגש עם עמיתים נותני שירות בבריאות הנפש

ערן קרויז, הילה אורן, גליה מורן

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בשנים האחרונות אנו עדים להשתלבותם הגוברת של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית (להלן: מתמודדים) כעובדים מן המניין התחום בריאות הנפש (להלן: עמיתים נותני שירות). מאמר זה מבוסס על מפגש של עמיתים נותני שירות עם 24 סטודנטיות לתואר שני בעבודה סוציאלית במסגרת סמינר פרקטיקום. המאמר מתמקד בסוגיות שעלו בקרב הסטודנטיות בעקבות המפגש עם העמיתים נותני השירות. ניתוח תמתי מעיד על שלוש תמות מרכזיות שעלו בקרב הסטודנטיות בעקבות המפגש: (i) בלבול מול המיקום של העמיתים נותני השירות כ"מטופלים שהם גם מטפלים"; (ii) חשיפה ושיתוף של העמית נותן השירות במסגרת עבודתו; (iii) סוגיית הגבולות בעבודה השיקומית ובעבודתם של עמיתים נותני שירות. מחברי המאמר דנים בממצאים תוך חיבורם לספרות הרלוונטית. סוגיות אלו מעידות כי המפגש הביא לדיון מעמיק וביקורתי בקרב הסטודנטיות ביחס לעמדות מקצועיות הקשורות לעבודתם של עמיתים נותני שירות. לאור הממצאים, טוענים מחברי המאמר, כי הגברת מעורבותם של מתמודדים ושל עמיתים נותני שירות בתהליכי ההכשרה בעבודה סוציאלית יכולה לתרום משמעותית להכשרתן המקצועית של עובדות סוציאליות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)18-23
Number of pages6
Journalמידעו"ס
Volume87
StatePublished - 2018

Cite this