בצעד בטוח: מרחב, חברה ותרבות בסדרת הטלוויזיה 'עברית בסימן טוב'

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

איתן בר-יוסף במאמרו 'בצעד בטוח: מרחב, חברה ותרבות בסדרת הטלוויזיה "עברית בסימן טוב"' מתאר את העשור כתקופה שבה החברה בישראל עדיין לא הפנימה את המציאות החדשה של שטחים, שסע עדתי ופער דורות. המאמר מנתח את תכנית הטלוויזיה החינוכית 'עברית בסימן טוב', ששודרה כסדרה ללימוד עברית במשך שש שנים בין 1975 ל-1981. לפי בר-יוסף, הסדרה הציגה דימוי אנכרוניסטי מאוד של ההוויה הישראלית. במידה רבה היא התעלמה מהשטחים שנכבשו ב-1967, הציגה עולם אשכנזי מובהק שבשוליו פועלות כמה דמויות של מזרחים או של בני מיעוטים, ותיארה מציאות מרחבית ופוליטית שכמו נלקחה מאמצע שנות השישים. מבט נוסטלגי זה שיקף לפי בר-יוסף את הקושי להתמודד עם השינויים העצומים שעברו על החברה בישראל מסוף שנות השישים ואילך. לטענתו, חוסר ההתייחסות לשסעים השונים בחברה בישראל הפך את הסדרה עד מהרה ללא רלוונטית; הקרנתה הופסקה ב-1981 ולא חודשה מאז. בהדרגה היא עצמה החלה להיכלל במבט הנוסטלגי של ילידי סוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationישראל 1977-1967: המשכיות ומפנה
Editorsעופר שיף, אביבה חלמיש
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages276-307
Number of pages32
ISBN (Print)9789655101195
StatePublished - 2017

Cite this