ברוך קורצווייל, גרשם שלום ופרידריך ניטשה: הילכו שלושה יחדיו בלתי אם נועדו?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הוויכוח בין שלום לקורצווייל, שנערך באספקלריה של פרשנות ניטשה, היה בעצם ויכוח בין היסטוריון המבקש לחקור בכלים מדעיים תופעה דתית שיחידים יצרוה ופירשוה במהלך הזמן, לבין פילוסוף של ההיסטוריה, מבקר תרבות ואיש מאמין שראה בה תופעה א-היסטורית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהנאמן
Editors מנחם פרי, זיוה שמיר
Place of Publicationתל-אביב
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages476-496
Number of pages21
StatePublished - 2016

Cite this