בריאות פיזית ומשאבים פסיכולוגיים: השוואה בין ניצולי השואה תחת המשטר הנאצי לבין ניצולי מחנות העבודה תחת המשטר הסובייטי

יעקב בכנר, שרה כרמל, דורון שגיא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בוחן הבדלים בבריאות פיזית ובמשאבים נפשיים-פסיכולוגיים בין ניצולים שחוו את אימי השואה תחת המשטר הנאצי לבין אלו ששהו במחנות עבודה תחת המשטר הסובייטי. כלי המחקר כלל שאלות ביחס למאפיינים סוציודמוגרפיים, מדדי בריאות פיזית ומשאבים נפשיים-פסיכולוגיים. נמצא כי קבוצת ניצולי מחנות העבודה ברוסיה דיווחה על בעיות בריאות ותפקוד קשות יותר ומשאבים פסיכולוגיים ברמות נמוכות יותר לעומת הקבוצות האחרות. ממצאים מפתיעים אלו מוסברים באידיאולוגיה השונה של שני המשטרים. הנאצים דגלו בהשמדת יהודים, אולם הבריאים בגיל העבודה לא הושמדו מיידית אלא נשלחו לעבודות כפייה ואלו שחלו בזמן העבודה נרצחו, כך שהשורדים היו מלכתחילה הבריאים ביותר. לעומת זאת, מחנות העבודה הסובייטיים איגדו אסירים שנתפסו כלא נאמנים למשטר ו/או מהגרים בלתי חוקיים. אסירים אלה התאפיינו בהטרוגניות מבחינת גיל ומצב בריאות, כך שחלקם היו חולים בעת המלחמה אך הצליחו לשרוד. יש להמשיך ולבחון את האספקטים הביופסיכוסוציאליים הייחודיים לקבוצות השונות של ניצולי השואה כדי לספק שירותים הולמים לכל הניצולים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)63-77
Number of pages15
Journalגרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volume34
Issue number3
StatePublished - 2007

Cite this