בשני קולות: שיר ההד העברי לדורותיו

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מחקר מקיף ראשון על שיר ההד העברי לדורותיו. מהו שיר ההד? מי הם המשוררים שיצרו אותו בעברית? מי כתב את שיר ההד העברי הראשון? היכן נכתבו שירי הד עבריים? מה מעמדם נוכח שירי הד בשפות לועזיות? הספר דן בסוגיות אלו וכאלו ומתחקה אחרי הסגולות הדרמאטיות, המיסטיות, המוזיקאליות והבארוקיות של השירים, כולן, בתמצית, ב'תפתה ערוך' של משה זַכּות: "[חוטא:] מִי זֶה קְרָאָךְ כִּי לְנֶגְדִּי בָאתָ? [משחית:] - אָתָּה!"- חידת ההד (= בת קול, אקו) תמיד ריתקה חכמים ומשוררים. בספר זה, דבורה ברגמן חוקרת במיומנות רבה את תולדות שירי ההד בספרות העברית מרשב"ג, יוסף אבן יחיא, עמנואל הרומי, ישראל נג'ארה, יהודה אריה מודינה, שלום שבזי, ורמח"ל, עד ליהודה עמיחי, יעקב שבתאי וטוביה ריבנר.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherדחק
Number of pages384
StatePublished - Mar 2021

Cite this