גדר ההפרדה והשכונות הערביות בירושלים: שילוב או הפרדה - רק לא דחיית ההכרעה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מאמר זה בוחן את ההשלכות האורבניות של צעדי הפרדה בכלל, ושל גדר ההפרדה בפרט, על הקהילות הערביות בירושלים וסביבה. בחינה מקדימה של השכונות הערביות שיוותרו בתוך תחומי הגדר, על-פי התכנית הנוכחית ושל קשריהן לשכונות שצמחו מחוץ לגבולות המוניצפליים מאז 1967, מלמדת כי ישנה סבירות גבוהה שקהילות אלה יושפעו לרעה בדרכים העלולות לפגוע בתועלת שתפיק ישראל מגדר ההפרדה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
StatePublished - 2005

Publication series

Nameישראל ושכנותיה הערביות
Publisherמכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות

Cite this