גון העור בישראל: היבטים עלומים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Colorism - קולוריזם התפתח בשנות השישים כקטיגוריה אנאליטית שביקשה לעמוד על הקשר בין גזע ובין צבע עור. גון עור בהיר מסמן נקודת אפס נורמטיבית ומשפיע באופן מהותי על מקומו וערכו של הפרט בקהילה. לגון העור קשרים של הון תרבותי אשר לו גילויים לאלימות סימבולית, טכנולוגיות ביוכוח והתייחסויות למשקעי משמוע גוף וגון עור. בישראל קיים ואקום מחקרי בשיח גון העור ומאמר זה בא למלא לאקונה שעומדת על הצימוד 'גזענות-גון עור'. המאמר מעיין במופעים אמפיריים של הצימוד בין גיזענות ובין צבע עור בישראל לאור הקטיגוריה האנאליטית העולה משיח הקולוריזם בספרות ובזירה הציבורית בישראל. המושגים 'טכנולוגיות של ביו כוח', 'דאגה לעצמי','epimeliea׳ וכן 'הביטוס', 'אלימות סימבולית' ו'מרחב ביניים' שנלקחו מהגותם של פוקו, בורדיה והומי באבא, משמשים מסגרת מתודולוגית באמצעותה מלובנות סוגיות המחקר בהן מתמקד המאמר. באמצעותם נחשף מיקוד השיח בישראל על בעלי גון עור כהה, תחילה באופן סמוי שנגע למזרחים ולערבים, ולאחר הגיעה של עליית היהודים מאתיופיה, הפך שיח זה לגלוי ומפורש יותר. המימצאים הראו שחקר גון עור של קבוצות אשכנזיות לא נמצא במחקר וכך התחדדה הנורמה השוררת בישראל לפיה נקודת האפס של גון העור הבהיר היא משאב שרירותי אך סמוי. מסקנה נוספת מהניתוח מלמדת כי הצימוד צבע עור-גיזענות מתחזק ומזין בהתמדה את המתח בין מאמצי האחדות הלאומית ובין השסעים בישראל. מצב זה מצידו מעודד את בני גון העור הכהה לאמץ אסטרטגיות שונות של התלבנות או השתכנזות, במטרה להתקבל בחברה, או לחילופין, לאמץ אסטרטגיות מחאה בתגובה לחוויות הגזעה שהם מתנסים בהן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)69-102
Number of pages34
Journalפוליטיקה: כתב-עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
Volume26
StatePublished - 2017

Cite this