גורמים המשפיעים על היענות צוות הסיעוד לשימוש במנוף לשם ניוד מטופלים מאושפזים - הדרך ל"מדיניות ללא הרמה"

דבורה אלפרוביץ-נחנזון, רחל פורס, לאוניד קליחמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שיעור הפגיעות בשריר ובשלד אצל צוות הסיעוד הוא מן הגבוהים מהמקצועות המדווחים. מחקרים מצביעים באופן מובהק על כך ששימוש במנוף לניוד מטופלים עשוי להוביל לשיעור נמוך יותר של פגיעות. למרות זאת, המנופים אינם בשימוש שגרתי גם אם הם זמינים. לא נבדקו עד היום הגורמים המשפיעים על ההיענות של צוות הסיעוד לשימוש בנוף. המאמר מתאר מחקר שמטרותיו: 1. לזהות את הגורמים המשפיעים על היענות צוות הסיעוד לשימוש במנופים לניוד מטופלים במספר מחלקות בבתי החולים. 2. לבדוק אם התערבות יכולה לשפר את היענות השימוש במנוף לניוד מטופלים. מסקנות: 1. לצוות הסיעוד חוסר מודעות וחששות רבים טרם ההתנסות בשימוש במנוף. 2. המצאות מנופים אינה ערובה לשימוש בהם. 3. הסבר על תועלת המנוף, הדרכה על השימוש בו ומעקב אחר אופן השימוש במנוף עשוי לתרום לשימוש בו. 4. שימוש במנוף מפחית באופן משמעותי את עוצמת הכאבים בגב התחתון ובצוואר אצל צוות הסיעוד. 5. יש לקדם "מדיניות ללא הרמה". שיטת המחקר: מחקר התערבותי איכותני וכמותי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)10-15
Number of pages6
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume13
Issue number1
StatePublished - 2011

Cite this