גילוי, כיסוי וצנזורה בדפוסי חסידות ברסלב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כל הקורא את ספרותה של חסידות ברסלב עומד תמה על ריבוי הופעתה של המילה וכו', מילה המופיעה בכל עמוד ועמוד וקוטעת את רצף המשפטים או את סיומם. תמונה זו נכונה לרוב ספרי ברסלב אך נכונה בייחוד לספר ההגיוגרפי המרכזי: סםר חיי מוהר"ן, שנתחבר על ידי ר' נתן מנמירב במשך חייו של ר' נחמן מברסלב ובסמוך להסתלקותו. היה זה חלק מקורפוס גדול של שבחים שכתב ר' נתן והוא נדפס לראשונה כספר, עם השמטות מרובות בשנת 1874. סבך הדפוסים וכתבי היד של ספרות השבחים הברסלבית יעמוד בליבו של מאמר זה. המאמר ידון בכמה דוגמאות קלאסיות לצנזורה פנימית, ראש להם בעניינים הקשורים למחלוקת עם הסבא משפולה, כמו גם בחשיבותן של ה'השמטות' להבנת תורות בספר ליקוטי מוהר"ן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)437-468
Number of pages32
Journalמחשבת ישראל
Volume2
StatePublished - 2020

Cite this