גם בישראל 'לא הבניינים צורכים אנרגיה, אלא אנשים': ניתוח סגנונות חיים כבסיס להבנת מאפייני צריכת החשמל של משקי בית והפוטנציאל לצמצום פליטות גזי החממה: [חזית המחקר]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בנייני המגורים צורכים כ-32% מהחשמל המופק בישראל, והביקוש גדל בשיעור של כ-3% לשנה בעשור האחרון. המשך גידול האוכלוסייה והביקוש לדיור, לצד השימוש הגובר במכשירי חשמל, יביאו ככל הנראה להמשך מגמה זו. בישראל, כמו במרבית המדינות המפותחות בעולם, מושקעים מאמצים רבים בניסוח ובהטמעה של תקנים 'לבנייה ירוקה', המיועדים בין השאר להביא לייעול צריכת האנרגיה ולצמצום ההשפעה של בניינים על הסביבה, לרבות הפחתה בפליטות של גזי חממה. ניתוח ממצאי מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל מלמד כי הגורמים המשפיעים ביותר על צריכת החשמל הכוללת של משק הבית הם שטח הדירה ומספר הנפשות המתגוררות בה – אולם גם כי קיימת שונות גבוהה מאוד בצריכה בין דירות דומות. בין היתר, נמצא כי גורמים כגון השכלה, מודעות סביבתית או גיל הדיירים, משפיעים מעט מאוד על הצריכה, ולכן ניתן להסביר את השונות רק בהבדלים בין-אישיים ובהרגלי השימוש במכשירי חשמל. לכן קידום מדיניות אפקטיבית לצמצום הפליטות הקשורות למשקי בית צריך להביא בחשבון לא רק מאפיינים פיזיים-מבניים אלא גם מאפיינים אנושיים-התנהגותיים המתבטאים בסגנונות חיים שמשפיעים על דפוסי צריכת החשמל של משקי הבית.(מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume13
Issue number3
StatePublished - 15 Nov 2022

Cite this