דחק אקדמי, סגנונות התמודדות ותגובה חיסונית

אורלי שריד, עפרה אנסון, אריה יערי, מרים מרגלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרה: לבדוק את טיב הקשרים בין שינויים ברמות נוגדנים לבין השפעתם של סגנונות התמודדות הממוקדים בבעיה, ברגש או הממוקדים בהכחשה. נבדקים: 54 סטודנטיות בגילאי 25-.20 שיטה וכלי מחקר: נמדדו רמות נוגדנים ברוק. הנחקרות השיבו על שאלונים בארבע נקודות זמן במהלך שנת הלימודים: חודש לאחר תחילת סמסטר א'; במהלך תקופת הבחינות של סמסטר א' בתום שתי בחינות; ובמהלך סמסטר ב', שבועיים לאחר פירסום הציונים. איתור הנוגדנים נעשה באמצעות ערכת .ELISA השאלון כלל: שאלון דרכי התמודדות (1988 Lazarus,&Folkman ) שאלון אוריינטציה כללית (1987 Antonovsky,) שאלון חרדה מצבית; שאלון מצוקה פסיכולוגית; שאלון מצב בריאות עכשווי; שאלון הרגלי בריאות (1973 Breslow, & Belloc). מן הממצאים: התמודדות ממוקדת בבעיה קשורה בקשר חיובי עם תחושת קוהרנטיות ובקשר שלילי עם חרדה מצבית ומצוקה פסיכולוגית. ההתמודדות הממוקדת ברגש ובהכחשה קשורה בקשר שלילי עם תחושת קוהרנטיות, בעוד שרמות גבוהות של חרדה מצבית ומצוקה פסיכולוגית קשורות בקשר חיובי עם התמודדות ממוקדת ברגש. ארבעת הנוגדנים עלו באופן מובהק סטטיסטית מנקודת המדידה הראשונה לבחינה הראשונה. ירידה משמעותית מבחינה סטטיסטית נמדדה בכל ערכי הנוגדנים בין תקופת הבחינות לנקודת המדידה האחרונה. בין שתי הבחינות ובין נקודת הזמן הראשונה והאחרונה לא נמדדו שינויים מובהקים סטטיסטיים בערכי הנוגדנים.
Original languageHebrew
Title of host publication"שמרי נפשך"; בריאות נפשית בקרב נשים בישראל
Editorsרחל לב-ויזל, ג'ולי צוויקל, נורית ברק
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Pages189-203
StatePublished - 2005

Keywords

  • התנהגות מתמודדת ; חרדה ; לחץ פסיכולוגי ; נשים ; סטודנטים ; קוהרנטיות

Cite this