דיבור שני להיכן הלך? קומפוזיציה ומשמעות בסיפורי עליית משה למרום במסכת שבת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה המחבר מבקש להתמקד דווקא בניתוח אותן "תנועות מפוררות, קטועות ולכאורה בלתי מרוסנות", כפי שהן באות לידי ביטוי ברצף סיפורי אחד מן התלמוד הבבלי, מסכת שבת (פח ע"ב - פט ע"א) - רצף סיפורי עליית משה למרום. יריעתו הארוכה של הקובץ, וחותם העריכה המובהק הניכר בו, מאפשרים למקד את הדיון בשאלה עקרונית אחת הנוגעת למכלול יותר מאשר לפרטיו. הכוונה היא לשאלת המסגרת הספרותית ההופכת את היחידות המרכיבות אותה ל'קובץ', ולתפקידה של זו כמנגנון-משמוע.
Original languageHebrew
Pages (from-to)375-403
Number of pages29
Journalאיל פריזינטי
Volume8-9
StatePublished - 2015

Cite this