דיני עמותות בישראל: מהדורה שלישית מורחבת

Translated title of the contribution: Associations law in Israel: The law of not-for-profit organizations in Israel

דוד אריה פרנקל, צבי פרנקל

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מאז צאתה של המהדורה השנייה של הספר לפני תשע שנים, זכו חוק העמותות, התש"ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו, לשינויים מהותיים, במקביל לשינויי חקיקה שנעשו בנושאים אחרים שיש בהם השפעה גם על דיני העמותות, כמו בחובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 שהחליף את פקודת פשיטת הרגל, ותקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 שנכנסו לתקפן ב-1 בינואר 2021. לאלה נוספו דיונים רבים, נרחבים ומעמיקים, בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה ומאמרים של חכמי משפט בסוגיית העמותות.
לאור זאת הוציאו המחברים מהדורה שלישית שהיא חיבור הנותן ביטוי לעדכונם של דיני העמותות עד אפריל 2021 – 40 שנה מאז שנכנס חוק העמותות לתקפו.
מהדורה זו כוללת סקירה וניתוח של כ-200 פסקי דין והחלטות שנוספו על אלה שהיו במהדורה השנייה. בדומה למהדורות הקודמות המחברים אינם מסתפקים בעדכון אלא הוסיפו במהדורה זאת נושאים חדשים במקביל לכתיבה חדשה, ובצד המחקר העיוני מוסברים ומובהרים בה גם השינויים המהותיים שהוכנסו בחקיקה.
ההתאגדות כעמותה מקובלת מאד בישראל. פעילותן של העמותות הורחבה מאד ומספרן מגיע לעשרות אלפים והיא מתפרסת על תחומים שונים. דת, תרבות ספורט ופנאי, חינוך ומחקר, שירותי בריאות, תאגידים עירוניים, שירותי רווחה וסעד, איכות הסביבה, שמירת חירות הפרט, קליטת עליה, תרומות, התנדבות ופעילות בין לאומית, הן רק דוגמאות לפעילותן של עמותות.
הקלות והפשטות בהן ניתן לכונן עמותה מביאה לכך שרבים הם המעדיפים צורה זו של התאגדות. עם זאת, לא רבים בקיאים בדיני העמותות ורזיהם. תקלות רבות ומשברי אמון חריפים נובעים כתוצאה מאי ידיעת הדינים או מאי הבנתם, נוסף על פגיעה בציבור הנזקקים לשירותיהן.
Translated title of the contributionAssociations law in Israel: The law of not-for-profit organizations in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherפרלשטיין-גינוסר בע"מ
Number of pages720
Edition3
ISBN (Print)9789657098738
StatePublished - Aug 2021

Keywords

  • Associations, institutions, etc -- Law and legislation -- Israel -- Digests
  • Nonprofit organizations -- Law and legislation -- Israel -- Digests

Cite this