דיני עמותות בישראל: מהדורה שניה מורחבת

Translated title of the contribution: Associations law in Israel: The law of not-for-profit organizations in Israel

דוד אריה פרנקל, צבי פרנקל

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מאז ההוצאה הראשונה של הספר, חלו שינויים וחידושים רבים ומהותיים בדיני העמותות בחקיקה ובפסיקה. דוגמאות לכך הן הרחבת הבקרה על העמותות, פיקוח על ניהול תקין, שכר לנושאי תפקידים, סמכויות הוועד והאסיפה הכללית, מינוי רואה חשבון, מיזוג, אפשרות לתביעות והגנות נגזרות, אחריותם האישית של בעלי משרות, שינויי מטרות ותקנון, דרכי הפירוק, עבירות מנהליות ועוד. מהדורה שניה זו מורחבת ומעודכנת וכוללת שינויים וחידושים אלה, בצירוף ניתוחם והסברם. בצד הניתוח המדעי העמוק משמש הספר גם מורה דרך מעשי. נוסף לכך מובאים בספר כנספחים הנוסח המלא של חוק העמותות, התש"ם-1980 על תיקוניו ועדכוניו, נוסחם של הסעיפים בפקודת החברות החלים על פירוק של עמותה ועל אחריות נושאי המשרה וכן תקנות הרבות שניתנו. כל זאת בצירוף למפתחות שונים החשובים לכל משתמש בספר.
Translated title of the contributionAssociations law in Israel: The law of not-for-profit organizations in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherפרלשטיין-גינוסר בע"מ
Number of pages541
Edition2
ISBN (Print)9789657098523
StatePublished - May 2012

Cite this