דיני עמותות בישראל

Translated title of the contribution: Associations law in Israel

דוד אריה פרנקל, צבי פרנקל

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

ספר חובה למשפטן, לרואה חשבון, לנושאי משרה בעמותות, לחברי עמותות, למנהלי כח אדם ומשאבי אנוש, לחוקרים, מלומדים ותלמידים ולכל הבאים במגע עם עמותות וכן לעוסקים במינהל עסקים ובמגזר השלישי. מאז ההוצאה הראשונה של הספר, חלו שינויים וחידושים רבים ומהותיים בדיני העמותות בחקיקה ובפסיקה. דוגמאות לכך הן הרחבת הבקרה על העמותות, פיקוח על ניהול תקין, שכר לנושאי תפקידים, סמכויות הוועד והאסיפה הכללית, מינוי רואה חשבון, מיזוג, אפשרות לתביעות והגנות נגזרות, אחריותם האישית של בעלי משרות, שינויי מטרות ותקנון, דרכי הפירוק, עבירות מנהליות ועוד. מהדורה שניה זו מורחבת ומעודכנת וכוללת שינויים וחידושים אלה, בצירוף ניתוחם והסברם. בצד הניתוח המדעי העמוק משמש הספר גם מורה דרך מעשי. נוסף לכך מובאים בספר כנספחים הנוסח המלא של חוק העמותות, התש"ם-1980 על תיקוניו ועדכוניו, נוסחם של הסעיפים בפקודת החברות החלים על פירוק של עמותה ועל אחריות נושאי המשרה וכן תקנות הרבות שניתנו. כל זאת בצירוף למפתחות שונים החשובים לכל משתמש בספר.
Translated title of the contributionAssociations law in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherפרלשטיין-גינוסר בע"מ
Number of pages541
Editionמהד' ב מעודכנת ומורחבת
ISBN (Print)9657098521, 9789657098523
StatePublished - 2012

Cite this