דיני תיירות בישראל להלכה ולמעשה: המשפט בראי הפוליטיקה

אסף מידני, נתן אוריאלי (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

השינויים שהתרחשו בענף התיירות העולמי מצאו ביטויים גם בענף התיירות בישראל. בשנים האחרונות מסתמנת מדיניות הפרטה ברורה של ממשלת ישראל ביחס למגזר הציבורי. מדיניות זו מוצאת ביטויה בעיקר במידת הפיקוח הציבורי על שירותי התיירות. במסגרת מדיניות זו תוקן חוק שירותי תיירות מספר פעמים וסמכויות פיקוח שונות, דוגמת הכשרה מקצועית, פיקוח על בתי אוכל, השכרת כלי רכב, וכדומה, ניטלו ממשרד התיירות. כמו כן, הוספו לחוק חובות בעלות אופי צרכני דוגמת חובת הבטחת כספי הלקוחות וחובת הגילוי נאות. ספר זה מבקש להציג ניתוח מקורי וחדשני לתחום דיני התיירות בישראל, חשיבות רבה נודעת לספר בגיבוש פרקטיקות הקשורות לזירה ולשחקנים היוצרים את ענף התיירות בישראל.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherבורסי
Number of pages392
StatePublished - 2007

Keywords

  • Tourism -- Law and legislation -- Israel
  • Tourism -- Political aspects -- Israel
  • Aeronautics, Commercial -- Law and legislation -- Israel
  • Travel agents -- Legal status, laws, etc. -- Israel
  • סוכני נסיעות -- מצב חוקי וחוקים -- ישראל
  • תעופה אזרחית -- חוק וחקיקה -- ישראל
  • תיירות -- היבטים פוליטיים -- ישראל
  • السياحة -- أبعاد سياسيّة -- إسرائيل
  • תיירות -- חוק וחקיקה -- ישראל
  • السياحة -- القانون والتشريع -- إسرائيل

Cite this